0912019698
54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Copy link

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU POWERUP

| 638 Lượt xem

₫49,000,000 đ

Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt của họ muốn phát triển doanh nghiệp bài bản, đầy đủ phòng ban, vị trí để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới và vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho doanh nghiệp đã có trên 5 năm hoạt động, đã có Nhân sự chuyên trách Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự và Vận hành

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho các Chủ doanh nghiệp mong muốn chuẩn hóa/tối ưu hóa để tăng tỉ suất lợi nhuận và tìm được Tổng Giám đốc điều hành để bàn giao công ty cho họ.

Trở thành Khách hàng Power-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham dự từ 2 – 4 người theo thảo thuận, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH;
o Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 6 giờ/tháng (1,5 giờ/tuần).

Khoản đầu tư: 49 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt của họ muốn phát triển  doanh nghiệp bài bản, đầy đủ phòng ban, vị trí để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới và vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho doanh nghiệp đã có trên 5 năm hoạt động, đã có Nhân sự chuyên trách Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự và Vận hành

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho các Chủ doanh nghiệp mong muốn chuẩn hóa/tối ưu hóa để tăng tỉ suất lợi nhuận và tìm được Tổng Giám đốc điều hành để bàn giao công  ty cho họ.

Trở thành Khách hàng Power-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o    Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham dự từ 2 – 4 người theo thảo thuận, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o    Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o    Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o    Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o    Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH;
o    Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o    Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 6 giờ/tháng (1,5 giờ/tuần).

Khoản đầu tư:  49 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Bình luận

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU POWERUP

₫49,000,000 đ

Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt của họ muốn phát triển doanh nghiệp bài bản, đầy đủ phòng ban, vị trí để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới và vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho doanh nghiệp đã có trên 5 năm hoạt động, đã có Nhân sự chuyên trách Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự và Vận hành

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho các Chủ doanh nghiệp mong muốn chuẩn hóa/tối ưu hóa để tăng tỉ suất lợi nhuận và tìm được Tổng Giám đốc điều hành để bàn giao công ty cho họ.

Trở thành Khách hàng Power-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham dự từ 2 – 4 người theo thảo thuận, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH;
o Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 6 giờ/tháng (1,5 giờ/tuần).

Khoản đầu tư: 49 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Bộ thẻ I AM

Bộ thẻ I AM

200,000 đ

700 Lượt xem

SỔ TIMERICH

SỔ TIMERICH

686,000 đ

685 Lượt xem

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI STEP-UP

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI STEP-UP

29,000,000 đ

550 Lượt xem

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI START-UP

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI START-UP

19,000,000 đ

590 Lượt xem

Huấn luyện chuyên sâu Freedom

Huấn luyện chuyên sâu Freedom

59,000,000 đ

641 Lượt xem

BẠN BÈ NÓI VỀ TÔI

Luật Sư Diễn Giả Phạm Thành Long

Kết Công nghệ CEO MOMA

Lê Minh Tuấn

Julia Nguyễn Thanh Hà

G

0912019698
Nhắn tin!